Wyorywacz

Metalowy wyorywacz buraków, ułatwiający plantatorom zbiór buraków.

Następny eksponat