Pług drewniany (pyzok,socha)

Pług to jedno z najstarszych narzędzi w historii ludzkości. XX-wieczny pług to prosty pług o małej wydajności (jednoskibowy). Korpus pługa łączy się z wygiętym grządzielem, zakończonym regulatorem głębokości orki i szerokości skiby. Zmianę głębokości i szerokości skiby uzyskuje się przez zmianę położenia haka pociągowego (kurka). Do utrzymania równowagi pługa służą czepigi, za które oracz trzyma pług. Dokonywano nim podorywek (do 5 cm) i orki głębokiej (do 30 cm).Pług służył również do kopania ziemniaków, kopało się co drugą grządkę


Jarzmo wołom zakładano,
Kiedy sochą grunt orano.
Okładnicę socha miała,
Skibę nam nie przewracała.

Następny eksponat

Poprzedni eksponat