Moździerz mosiężny i metalowy

Moździerz to mosiężne lub metalowe naczynie do tłuczenia, kruszenia, rozdrabniania, mielenia i ucierania. Składa się z bazy, którą stanowi podstawa moździerza, brzuśca (korpus) zwanego także płaszczem oraz kołnierza (wieńca), który stanowi górna część brzuśca. Nieodzownym elementem moździerza jest pistel (tłuczek).

Następny eksponat

Poprzedni eksponat