Chomąto konne

W Europie chomąto pojawiło się w X wieku jako rodzaj jarzma nakładanego na konia, żeby ciągnął całym karkiem. Jest zawsze skórzane, wypchane słomą lub włosiem i ściągnięte kleszczami. Często zdobione jest mosiężnymi kółkami. Z dyszlem łączy się naszelnikiem.


Różne sprzęty się wytwarza
W warsztaciku u rymarza.
Lejce, pasy, chomonciki,
Uździenice, podbrzuszniki.

Następny eksponat

Poprzedni eksponat