Banknoty

Banknoty z lat dwudziestych sprzed reformy walutowej Grabskiego w 1924 roku; marki polskie w czasie inflacji błyskawicznie traciły swoją wartość.

Następny eksponat

Poprzedni eksponat