Witamy na stronie Muzeum Wirtualnego Dawnych Narzędzi i Sprzętów Wiejskich

Celem muzeum jest ocalenie resztek kultury materialnej wsi regionu jarosławskiego z XIX i XX wieku. Stanowi ono archiwum wiedzy lokalnej, poszerza ofertę istniejących placówek muzealnych. Zamierzeniem tej wirtualnej placówki jest popularyzacja wiedzy o regionie, jego przeszłości, sposobie życia i pracy przodków, o zanikającej tradycji i bogactwie folkloru.

Muzeum ma pobudzać do refleksji, emocjonalnie wiązać ludzi młodych z tym, co dawne, ale bliskie i własne, z ich małą ojczyzną, ma rozwijać tożsamość regionalną.

Zapraszamy do obejrzenia zgromadzonych eksponatów, a także do zapoznania się z opisami obrzędów popularnych w regionie.

Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami prywatnymi i instytucjami, które chciałyby pomóc we wzbogacaniu zbiorów muzeum i stworzeniu szans na powstanie realnej placówki muzealnej ukazującej przeszłość materialną i duchową wsi.

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom eksponatów i fotografii oraz osobom, które przyczyniły się do stworzenia zawartości witryny muzeum.