Stare fotografie, modlitewniki, książki

W zbiorach znajdują się m.in.:

  • „Działka moje hobby” – Warszawa 1982,
  • Album pieniędzy papierowych Polskich z roku 1794 z podaniem historycznym Kraków 1908,
  • Publikacja Bartoszowi w Hołdzie, Polska Młodzież Ludowa Lwów 1905,
  • B. Prus Wybór pism Warszawa 1952,
  • Album Jubileuszowe Grunwald Szkic historyczny Poznań 1910,
  • Obszerny Zbiór Nabożeństw i Pieśni Częstochowa 1927

Następny eksponat

Poprzedni eksponat