Niecki drewniane

Niecka to drewniane naczynie wydrążone półkolisto w jednym kawałku drewna, podłużne, niezbyt głębokie, o różnorodnym zastosowaniu: do wyrabiania ciasta, zbierania mąki podczas mielenia w żarnach. Niecki (i dzieże) służyły do przygotowania ciasta do wypieków w dawnej wsi. Kobiety ugniatały w niej masę do pieczenia.

Następny eksponat

Poprzedni eksponat