Przewracarko-grabarka

Urządzenie ułatwiające suszenie traw – po podeschnięciu z jednej stron przewraca trawę na drugą stronę, a później zgrabia do składania w kopy.

Następny eksponat

Poprzedni eksponat