Dzieża drewniana

Dzieże to wyroby bednarskie, wykonane z klepek modrzewiowych, okute metalowymi obręczami o różnej pojemności. W domach dzieże służyły do wyrabiania ciasta chlebowego.


To naczynie dzieżą znane
Zawsze było stosowane.
A bez dzieży gospodyni
Ciasta nigdy nie uczyni.

Następny eksponat

Poprzedni eksponat