Cepy

Cep był podstawowym narzędziem do młócenia zboża aż do połowy XX wieku . Ma prostą konstrukcję (ok. 150 cm dzierżak trzymany w rękach, 60 cm bijak uderzający w kłosy; wiązanie z surowej skóry bydlęcej zwano gąźwą, kapicą lub tulejką).


Cep to  proste urządzenie,
A przydatne – jak młócenie.
Tańczył bijak na rzemieniu
Wraz z dzierżakiem przy młóceniu.

Następny eksponat

Poprzedni eksponat